HOTEL BULVAR PALAS | Kameraaydinlatmametni

Kamera Aydınlatma Metni

Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş.
Hizmet SahasındaYer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Final Uluslar Arası Otelcilik Turizm Kargo
Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş.tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızın dış cephesinde, bina koridorlarında, idari katta, otoparkta,lobi,
restorant,bar,arka bahçe olmak üzere toplam 36 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina
güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktave kayıt işlemi bilgi işlem birimi
tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla
işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Final Uluslar Arası Otelcilik
Turizm Kargo Taş.İnş. Konf. San. Ve Tic. A.Ş.’nin Atatürk Bulvarı No:36 Fatih-İstanbul
adresine yazılı olarak iletebilir.